Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Điều kiện đổi,  trả hàng: 
- Sản phẩm còn trong thời hạn đổi, trả hàng
- Sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn trong bao bì, không bị nhàu nát, không bị hư hỏng
- Thời hạn đổi hàng: Trong vòng 15 ngày đầu sau khi mua hàng.
- Thời hạn trả hàng: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đại lý nhận được hàng.

Đổi hàng:
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được hàng hóa, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc không đạt được như khi thỏa thuận mua hàng.

Trả hàng:
Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho Công ty . Việc trả hàng được thực hiện tròng vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đại lý nhận được hàng.

*** Trong trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện để đổi, trả hàng thì tùy theo tình trạng hư hại của hàng hóa Công ty Hoàng Linh sẽ quyết định mua lại và giảm trừ giá trị của hàng hóa.

*** Trường hợp hàng hóa đã quá thời hạn đổi, trả hàng thì quyền quyết định mua lại sẽ thuộc về cty Hoàng Linh.

Bình luận
Bài viết liên quan